Iris 10.12.2016

“Kroppen ler när man leker. Man kan se det. En själv kommer att känner glädje efteråt…” (Iris über das Spielen.)

dt.: Der Körper lacht, wenn man spielt. Man kann das sehen. Man selber wird vielleicht Freude spüren – hinterher…

24,131 thoughts on “Iris 10.12.2016